ÄLSKA ÄLVDALEN

Älska Älvdalen är ett evenemang som arrangeras i juni i Älvdalen. Evenemanget ska bli ett årligen återkommande evenemang med olika teman år från år. Förra året var det i samband med prinsbröllopet temat kärlek och devisen ”årets mest kärleksfulla vecka”. I år bjuder Älska Älvdalen på sju magiska dagar i temat skog och kultur.

Idéerna om att skapa detta evenemang startade i och med förlovningen mellan älvdalsbördiga Sofia Hellqvist och Prins Carl Philip. Vigseln kommer att ske i Slottskyrkan i Stockholm, men i Älvdalen vill vi vara med och hylla brudparet och glädjas med dem genom att förra året arrangera årets mest kärleksfulla vecka den 6-13 juni 2015.
Det är samtidigt ett unikt tillfälle att sätta Älvdalen på kartan som vi vill ta vara på på ett professionellt och värdigt sätt. Det finns ett stort massmedialt intresse för Älvdalen såväl regionalt och nationellt som internationellt och vi vill självklart ta tillfället i akt att visa upp vår vackra hembygd.
För att få en bra grund att stå på har vi låtit ta fram en varumärkesplattform. Arbetet startade med en enkätundersökning med frågor som t.ex. Beskriv ditt Älvdalen! Vad är Älvdalen mest känt för? Hur vill du att Älvdalen uppfattas utifrån? Man fick in ca 170 svar och resultatet av enkäten har lett fram till en varumärkesplattform med namn, tonalitet och grafisk profil för evenemanget.
Tre mycket tydliga kärnvärden utkristalliserade sig också genom enkätsvaren.

Tradition

I vårt älskade Älvdalen värnar vi om våra rötter. Vi talar samma unika språk som våra förfäder. Vi bär folkdräkt med stolthet, vi jagar och odlar i vår välbevarade natur. Och än idag strövar djuren fritt i våra grönskande fäbodar – precis som de alltid gjort. Tradition ligger oss varmt om hjärtat.

Stolthet

I vårt älskade Älvdalen finns en stolthet över våra djupa skogar, våra porfyrrika berg och rika fiskevatten. En stolthet över vårt anrika språk, våra vackra folkdräkter, musiken som gjort oss internationella och en stolthet över det kreativa folket som lever och verkar här.

Gemenskap

Vårt älskade Älvdalen är en plats där man umgås. En plats att tillsammans skratta, njuta på och skapa oförglömliga minnen. I vår gemenskap är alla välkomna och här kan alla känna sig trygga.

Även loggan har skapats utifrån resultatet av enkäten. I loggan speglas stoltheten hos älvdalingarna med de höga bokstäverna, den tydliga traditionen i bygden genom typsnittet, musiken i form av den liggande g-klaven och man kan även skönja kommunens geografiska form och älven

Alska
LOGGAN_AA