Redigera | Snabbredigera | Radera | Visa

UPPLEV VÅRT ÄLSKADE ÄLVDALEN

Rotstensugnet
Rotensugnet – Naturreservat

Med stora delar naturskog och Rotälven och Rällan rinnandes genom naturreservatet bildas här djupa kanjonliknande förkastningssprickor som bildar ett vackert vattenfall innan sammanflödet. Naturskogen har blivit härjad av skogsbränder genom åren. 2005 brann den gamla slogboden ner och en ny gjordes iordning. Det finns möjlighet att vandra i området och se de gamla dammvallen med dammluckor som en gång i tiden gjorde det möjligt att forsla timret förbi vattenfallet på flottningsrännan.

För att få en bra utsikt är det bara att följa stigen nedanför Rotensugnet och ta sig över Rällån via spång och följa den uppför Älåsen. Vandringsleden är ca 3 km.

Torrlidsfabod
Torrlids fäbod

Öppet under sommaren
På vallen finns det kalvar, grisar, killingar, höns, kaniner och kor som betar fritt i skogen. I Serveringen finns kaffe, hembakat bröd och tunnbröds smörgås med smör, ost eller messmör. Produkterna finns även till försäljning.
Tre kilometer norr om Klitten.

Kapell
Åsens kapell

Åsens kapell är beläget 15 kilometer norr om Älvdalen i byn Älvdalsåsen.
Kapellet nämns första gången i skrifterna 1729.
Kapellet är uppfört i knuttimmrat med tornbyggnaden klädd med tjärad pärt. Den nuvarande utformningen fick kapellet 1953. Då fick kapellet sin första piporgel av fabrikat Werner Bosch från Kassel. Verket är på fem stämmor, en manual och pedal.

På gården vid kapellet ligger Knutstugan som inrymmer ett mindre hembygdsmuseum och samlingssal för kyrkkaffe och annan samvaro.

Hykjeberg
Hykjeberg – Naturreservat

Hykjeberg är ett sydväxtberg i Mora kommun på gränsen mot Älvdalens kommun.
Berget är ett naturreservat och ett populärt utflyktsmål tack vare utsikten.
Berget når 594 m ö.h. och har på sydsidan ett ca 100 meter högt stup. Hykjeberg har omnämnts av bland annat Linné när han 1734 besökte platsen och beskrev floran nedanför bergsstupet.
Vandringsleder upp till utsiktsplatsen ovanför stupet finns bland annat från byn Klitten.

Rotsskans
Rots Skans – Älvdalens hembygdsgård

Rots Skans är en befästningsanläggning uppförd år 1677 under Karl XI:s regeringstid till skydd mot överfall från Norge, som då lydde under dansk värjo. Från befästningen finns idag vallarna och brunnen kvar
Här sker många sommaraktiviteter.
Hembygdsgården har ramp till slöjdstugan samt handikapptoalett..

Bunkris
Bunkris brandtorn

Tornet som är 24 meter högt och ligger drygt 600 meter över havet ger en fantastisk utsikt över enorma vildmarksområden. När man står uppe i tornet ser man ut över flera av Dalarnas
mest storslagna naturmiljöer. Vid klart väder kan man bortom de stora skogarna se hur dalafjällen brer ut sig från Sälen i sydväst via Näsfjället, Fulufjället och vidare mot Städjan-Nipfjället, Fjätervålen och Vedungsfjällen i norr. I öster brer Älvdalens skjutfält ut sig med lågfjället Storvarden.

VisningPorfyr
Visning Porfyrverket

Följ med på en visning på Älvdalens Nya Porfyrverk (1897-1985). En fascinerande teknik och en lika fascinerande historia.
Gammalt är nytt och nytt är gammalt. Paradoxen är inte så konstig egentligen. Älvdalens Nya Porfyrverk grundades 1897 och har maskiner från en annan tidsepok. Vid platsen för det gamla (och första) verket finns idag det rekonstruerade Västra Sliphuset, där maskinerna är nybyggda efter de gamla modellerna.
Porfyren är vacker, hård, svårbearbetad och har varit livsviktig för vår bygd. Sveriges diamant har slipats i Älvdalen i flera århundraden. Idag sker tillverkningen i mindre skala, men historien visar på tålmodig produktion av praktpjäser och äventyrliga transporter.
Guidningarna bokas och betalas online eller via Älvdalens Turistbyrå på telefon 0251-410 10.

Vasaloppsleden
Vasaloppsleden

En 28 km vandring mellan Risberg – Evertberg – Oxberg.
Sevärdheter längs vandringen:
Skepphussjöns badplats är försedd med bryggor och hopptorn. Omklädningsrum finns.
Vasaloppets snabbaste tävlande till Evertsberg vinner ”Bergspriset”. Pristagarnas namn finns på Vasaloppsstenen vid gamla skolan. Evertsbergs kapell, med anor från 1500-talet, har öppet under sommaren. Nuvarande kapell blev ombyggt 1750. Här kan man se en gammal fattigstock, Lasarus insamlingsbössa, ett altarskåp troligen tillverkat i Nürnberg, Tyskland år 1450 och säregna väggmålningar runt fönstren. En gårdsbutik med konsthantverk, fina dalmålningar och akvareller ligger i närheten av kapellet. Vid foten av Boggberget ligger Gammelgården och det vackra kapellet.

Fiskevardsomrade
Älvdalens Fiskevårdsområde

Välkommen till Älvdalens Fiskevårdsområde
Älvdalens FVOF erbjuder dig ett rikt urval av fiskevatten. Här finns allt från strömfiske i Österdalälven, Rotälven, Vanån och Tennån till fiske i sjöar, tjärnar och bäckar. I strömmarna finns främst öring och harr och i sjöarna oftast abborre och gädda men ibland även röding och öring.
Området är mycket lättillgängligt och de flesta vatten når du i anslutning till bilväg. Men om du vill så kan du ge dig ut till fiskevatten i väglös terräng och där uppleva närheten till vildmark och spännande fiske i skogstjärnar och bäckar.